Zpět


"Antilopy noci" jsou modrozeleným snem - plovoucí pod hladinou oceánu či letící vesmírem. Autor je transponoval z afrických savan do hvězdných výšin, kde jsou v bezpečí před útokem šelem. Jsou zachyceny ve stejném pohybu, ve kterém je můžeme spatřit i v přírodě - v plné akci i při odpočinku. Motiv je zpracován ve formě znaku, ale je zde zachována přirozená anatomie zvířete. Nenalezneme zde symetrii, jenž je typická pro předchozí díla. Autor se v tomto cyklu naopak snažil maximálně využít trojúhelníkovou kompozici. Opět je zde použita kombinace latexové struktury hlavního motivu s plošnou olejomalbou v pozadí. Tento soubor prací je určitým milníkem mezi dekorativním "Heartdecem" a živými kresebnými liniemi cyklu "Mimikry".